Struktura akcjonariatu

 

liczba akcji akcjonariusz % kapitału
7 305 549 NETMEDIA SA* 32,94%
6 267 953 Mirosław Mejer 28,26%
6 100 000 Agnieszka Mejer 27,51%
1 765 000 Yury Tsykun   7,96%
    739 211 pozostali   3,33%
22 177 713   100,00%

 

* Netmedia SA wraz ze spółką zależną NetmediaCapital Ltd. w której Netmedia SA posiada 100% udziałów w kapitale