Struktura akcjonariatu

struktura akcjonariatu

liczba akcji akcjonariusz % kapitału
7 302 000 NETMEDIA SA* 32,92%
6 100 000 Mirosław Mejer 27,51%
6 100 000 Agnieszka Mejer 27,51%
1 765 000 Yury Tsykun 7,96%
910 713 free float 4,11%
22 177 713   100,00%

 

* Netmedia SA wraz ze spółką zależną NetmediaCapital Ltd. w której Netmedia SA posiada 100% udziałów w kapitale