Struktura akcjonariatu

 

liczba akcji akcjonariusz % kapitału
13 573 502 Mirosław Mejer 61,20%
 6 100 000 Agnieszka Mejer 27,51%
  1 765 000 Yury Tsykun   7,96%
      739 211 pozostali   3,33%
22 177 713   100,00%