Wybierz rodzaj raportu:
Pokaż Raporty z okresu:
Wybierz rodzaj raportu:
Pokaż Raporty z okresu:

Raport bieżący 2/2017 o zwołaniu NWZA

Zarząd Inwestycje Alternatywne Profit Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (NWZA) na dzień 9 marca 2017 roku, na godzinę 11:00 w Kancelarii Notarialnej Marty Pileckiej-Błaszczak, przy Pl. Konstytucji 6 lok. 74 w Warszawie. Treść ogłoszenia, projekty uchwał i wzór pełnomocnictwa znajdują się w załączniku do niniejszego raportu. Dokumenty związane ze NWZA dostępne ...
Czytaj dalej

Raport bieżący nr 1/2017 ws. terminów przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

Zarząd Spółki Inwestycje Alternatywne Profit S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że raport roczny jednostkowy i skonsolidowany za rok obrotowy 2016 zostanie przekazany w dniu 31 maja 2017 r. Emitent jako jednostka dominująca zamierza skorzystać z możliwości zawartej w § 5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku ...
Czytaj dalej