Wybierz rodzaj raportu:
Pokaż Raporty z okresu:
Wybierz rodzaj raportu:
Pokaż Raporty z okresu:

Raport bieżący 15/2017 Zmiana Statutu

Zarząd Inwestycje Alternatywne Profit SA z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka) niniejszym informuje, że w dniu 31 lipca 2017 roku powziął informacje o uchwaleniu zmiany Statutu Spółki dokonanej uchwałą nr 3 przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 31 lipca 2017 roku w trybie art. 405 par. 1 KSH. W związku z faktem uchylenia dotychczasowej treści Statutu i ...
Czytaj dalej

Raport bieżący 14/2017 w sprawie treści uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie

Zarząd Inwestycje Alternatywne Profit SA z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 31 lipca 2017 roku, które odbyło się w trybie art. 405 par. 1 KSH. Treść uchwał podjętych przez NWZA_w dniu 31.07.2017 Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ...
Czytaj dalej

Raport bieżący 13/2017 w sprawie treści uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie

Zarząd Inwestycje Alternatywne Profit SA niniejszym przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2017 roku. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 i pkt 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne ...
Czytaj dalej

Raport bieżący 12/2017 w sprawie informacji o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Inwestycje Alternatywne Profit Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2017 r. na godzinę 11:00, w Kancelarii Notarialnej Marty Pileckiej-Błaszczak, przy Placu Konstytucji 6 lok. 74  w Warszawie. Treść ogłoszenia, projekty uchwał i wzór pełnomocnictwa znajdują się w załączniku do niniejszego raportu. Dokumenty związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępne ...
Czytaj dalej