Wybierz rodzaj raportu:
Pokaż Raporty z okresu:
Wybierz rodzaj raportu:
Pokaż Raporty z okresu:

Raport bieżący nr 1/2017 ws. terminów przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

Zarząd Spółki Inwestycje Alternatywne Profit S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że raport roczny jednostkowy i skonsolidowany za rok obrotowy 2016 zostanie przekazany w dniu 31 maja 2017 r. Emitent jako jednostka dominująca zamierza skorzystać z możliwości zawartej w § 5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku ...
Czytaj dalej

RAPORT BIEŻĄCY 10/2016

Zarząd Inwestycje Alternatywne Profit SA („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 30 czerwca 2016 roku. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 i pkt 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Czytaj dalej