Wybierz rodzaj raportu:
Pokaż Raporty z okresu:
Wybierz rodzaj raportu:
Pokaż Raporty z okresu:

Raport bieżący 13/2017 w sprawie treści uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie

Zarząd Inwestycje Alternatywne Profit SA niniejszym przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2017 roku. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 i pkt 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne ...
Czytaj dalej

Raport bieżący 12/2017 w sprawie informacji o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Inwestycje Alternatywne Profit Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2017 r. na godzinę 11:00, w Kancelarii Notarialnej Marty Pileckiej-Błaszczak, przy Placu Konstytucji 6 lok. 74  w Warszawie. Treść ogłoszenia, projekty uchwał i wzór pełnomocnictwa znajdują się w załączniku do niniejszego raportu. Dokumenty związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępne ...
Czytaj dalej

RAPORT OKRESOWY 11/2017 – ROCZNY 2016 SKONSOLIDOWANY

Zarząd Inwestycje Alternatywne Profit S.A z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2016. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 1_Część_I-III_Raport roczny skonsolidowany_GK IAP_2016 2_Część_IV_Sprawozdanie finansowe_GK IAP_2016 3_Część_V_Sprawozdanie z dzialalności_GK IAP_2016 4_Część_VI_Opinia raport ...
Czytaj dalej

RAPORT OKRESOWY 10/2017 – ROCZNY 2016 JEDNOSTKOWY

Zarząd Inwestycje Alternatywne Profit S.A z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje jednostkowy raport roczny spółki Inwestycje Alternatywne Profit S.A za rok obrotowy 2016. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. 1_Część_I-IV_Jednostkowy raport roczny_IAP SA 2016 2_Część_V_Sprawozdanie_finansowe_jednostkowe_IAP  SA 2016 ...
Czytaj dalej