Dla Inwestorów

Animator akcji Emitenta

NWAI logo NWAI Dom Maklerski SA
ul. Nowy Świat 64
00-357 Warszawa
+ 48 22 201 97 50
+48 22 201 97 51
www.nwai.pl
company@nwai.pl

Kontakt do osoby odpowiedzialnej za relacje inwestorskie Emitenta:

Filip Fertner

+ 48 22 523 25 00
+ 48 22 523 25 01
ffertner@iaprofit.pl