Dla Inwestorów

Kontakt do osoby odpowiedzialnej za relacje inwestorskie

Filip Fertner

+ 48 22 523 25 00
+ 48 22 523 25 01
ffertner@iaprofit.pl