Relacje Inwestorskie

logo_pl_internetPodstawą relacji inwestorskich Grupy Kapitałowej IAP S.A. jest dostarczanie inwestorom i analitykom kompletnych i rzetelnych informacji, niezbędnych do szacowania wartości spółki oraz jej perspektyw.Celem zespołu relacji inwestorskich jest stworzenie i utrzymywanie takiej strony internetowej, która będzie najlepszym źródłem informacji dla społeczności inwestorskiej IAP S.A.

Kontakt do osoby odpowiedzialnej za relacje inwestorskie Emitenta:

Filip Fertner
IR Manager

22 523 25 00
22 523 25 01
ffertner@iaprofit.pl