Uncja z Ubezpieczeniem

Wraz z każdą zakupioną uncją złota Klienci bezpłatnie otrzymują ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w AIG, rozszerzone o świadczenie z tytułu rabunku. Ten nowatorski produkt chroni zatem nie tylko majątek, ale także jego właściciela. Roczna polisa bez żadnych opłat:

  • bez zbędnych formalności
  • 10 tys. zł. za każdą zakupioną uncję
  • certyfikat potwierdzający aktywację polisy
  • maksymalna wysokość ubezpieczenia: 200 tys. zł na osobę
  • możliwość przekazania polisy na wskazaną osobę

Więcej na stronach:

kolor_mkkolor_fzkolor_kzkolor_enum