Władze spółki

Zarząd

Mirosław Mejer – Prezes Zarządu

Twórca i pomysłodawca idei internetowej sprzedaży kruszców i produktów numizmatycznych. Ekspert z dziedziny numizmatyki, inwestycji alternatywnych i pieniądza elektronicznego. Był pomysłodawcą pierwszej w Polsce karty płatniczej Express M. W spółce IAP kieruje pracami zarządu i bezpośrednio nadzoruje pion sprzedaży i marketingu. Doświadczenie w sprzedaży zdobywał m.in. w Kanadzie, gdzie zarządzał siecią sklepów odzieżowych oraz restauracji w systemie franchisingu. Posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Uniwersytetu Belford w Colbert (Georgia, USA).

 

Rada Nadzorcza

Agnieszka Mejer – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Powołana w skład Rady Nadzorczej dnia 25 stycznia 2012 roku przez Pana Mirosława Mejera na podstawie § 12 ust. 2 i 5 w zw. z ust. 4 lit. a Statutu Spółki, a na funkcję Przewodniczącej dnia 25 stycznia 2012 roku. Pani Agnieszka Mejer posiada wykształcenie średnie.

Doświadczenie zawodowe i pełnione funkcje:
1989 – nadal     własna działalność gospodarcza polegająca na udzielaniu pożyczek z własnych środków finansowych,
2007 – 2008    Przewodnicząca Rady Nadzorczej Express M Sp. z o.o..

Pani Agnieszka Mejer jest akcjonariuszem Emitenta, posiadającym 6.100.000 akcji, odpowiadających 27,51% udziałowi w kapitale zakładowym i uprawniających do wykonywania 27,51% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Pani Agnieszka Mejer jest małżonką Pana Mirosława Mejera – posiadającego 6.100.000 akcji, odpowiadających 27,51% udziałowi w kapitale zakładowym i uprawniających do wykonywania 27,51% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Pani Agnieszka Mejer nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do IAP S.A.

Andrzej Wierzba – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Powołany w skład Rady Nadzorczej 25 stycznia 2012 roku przez Netmedia S.A. na podstawie § 12 ust. 2 i ust. 4 lit. a Statutu Spółki, a na funkcję Wiceprzewodniczącego dnia 25 stycznia 2012 roku. Pan Andrzej Wierzba posiada wykształcenie wyższe. W 1988 r. uzyskał tytuł Bachelor of Science (Mechanical Engineering) na University of Calgary, a w 1993 r. – tytuł doktora nauk chemicznych (Ph.D. in Chemical Engineering) na University of British Columbia (Vancouver).

Doświadczenie zawodowe i pełnione funkcje:
1993 – 1997 współwłaściciel oraz dyrektor firmy informatycznej Biomar Information Services (Calgary, Kanada),
1997 – 1997 świadczenie usług konsultingowych dla kanadyjskiej giełdowej spółki AXIA Multimedia,
1998 – 2001 działalność gospodarcza pod firmą Agencja AWP Andrzej Wierzba

1998 – 2001 Agencja Reklamowa AWP Sp. z o.o. – Prezes Zarządu,
1998 – 2006 AWP Multimedia Sp. z o.o. (dawniej: Agencja Reklamowa AWP Sp. z o.o.) – Prezes Zarządu,
2008 – 2009 Przewodniczący Rady Nadzorczej emonety.pl S.A.,
2006 – nadal Netmedia S.A. – Prezes Zarządu.

Pan Andrzej Wierzba pełni równocześnie następujące funkcje w organach spółek kapitałowych:
– eTravel S.A. (spółka grupy Netmedia) – Prezes Zarządu,
– Farmaceo Sp. z o.o. (spółka grupy Netmedia) – Prezes Zarządu,
– Finder S.A. – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
– Nsoft S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
– GTH Solutions Sp. z o.o. – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
– Expedyt Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej,
– Grupa HRC S.A. – Członek Rady Nadzorczej,

Pan Andrzej Wierzba jest Prezesem Zarządu spółki Netmedia SA, która wraz ze spółką NetmediaCapital z siedzibą na Cyprze posiada 7.305.549 akcji, odpowiadających 32,94% udziałowi w kapitale zakładowym i uprawniających do wykonywania 32,94% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Pan Andrzej Wierzba nie prowadzi działalności konkurencyjnej w odniesieniu do Emitenta.

Mikołaj Dietrich – Członek Rady Nadzorczej

Powołany 25 stycznia 2012 roku przez NWZ Spółki. Pan Mikołaj Dietrich jest absolwentem ukończył Uniwersytetu Kalifornijskiego (magister ekonomii).
Doświadczenie zawodowe i pełnione funkcje:
1990 – 1995    Merrill Lynch (USA) – doradca inwestycyjny,
1996 – 1999     Dyrektor Rynku Kapitałowego i Członek Zarządu Wood and Company (biuro maklerskie),
2000 – 2009     Concordia Sp. z o.o.(firma doradcza) – Członek Zarządu, Prezes Zarządu,
2006 – 2008    T.I.G.A. YACHT & Marina Sp. z o.o. – Prezes Zarządu,
2005 – nadal    Espirito Santo Investment Sp. z o.o. – Członek Zarządu,
2009 – nadal Banco Espirito Santo de Investimento, S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce – Dyrektor
2009 – nadal    Progress Capital Sp. z o.o. – Członek Zarządu.
Pan Mikołaj Dietrich nie prowadzi działalności konkurencyjnej w odniesieniu do IAP S.A.

Karolina Mejer – Członek Rady Nadzorczej

Powołana 25 stycznia 2012 roku przez NWZ Spółki. Absolwentka Akademii Medycznej we Wrocławiu-Wydział Stomatologiczny.
Doświadczenie zawodowe i pełnione funkcje:
2009 – nadal    NZOZ „Maxdent” Zespół Gabinetów Stomatologicznych – Lekarz dentysta.
Pani Karolina Mejer jest córką Pani Agnieszki Mejer i Pana Mirosława Mejera, którzy są akcjonariuszami Emitenta, posiadającymi łącznie 12.200.000 akcji, odpowiadających 55,02% udziałowi w kapitale zakładowym i uprawniających do wykonywania 55,02% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Pani Karolina Mejer nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do IAP S.A.

Bogdan Steiner – Członek Rady Nadzorczej

Powołany 25 stycznia 2012 roku przez NWZ Spółki. Pan Bogdan Steiner posiada wykształcenie średnie.
Doświadczenie zawodowe i pełnione funkcje:
1975 – 1980    pracownik biurowy w przedsiębiorstwie Rieber,
1981 – 1996     handlowiec w przedsiębiorstwie Jensen w Karlsruhe,
1996 – 1997     wspólnik w Steiner & Czurlok Spółka Cywilna,
1998 – nadal    Prezes Zarządu Steiner GmbH.S.A. – Prezes Zarządu.
Pan Bogdan Steiner  nie prowadzi działalności konkurencyjnej w odniesieniu do IAP S.A. Pan Bogdan Steiner jest bratem Pana Mirosława Mejera posiadającego 6.100.000 akcji, odpowiadających 27,51% udziałowi w kapitale zakładowym i uprawniających do wykonywania 27,51% głosów na Walnym Zgromadzeniu.