Władze spółki

Zarząd

Mirosław Mejer – Prezes Zarządu

Twórca i pomysłodawca idei internetowej sprzedaży kruszców i produktów numizmatycznych. Ekspert z dziedziny numizmatyki, inwestycji alternatywnych i pieniądza elektronicznego. Był pomysłodawcą pierwszej w Polsce karty płatniczej Express M. W spółce IAP kieruje pracami zarządu i bezpośrednio nadzoruje pion sprzedaży i marketingu. Doświadczenie w sprzedaży zdobywał m.in. w Kanadzie, gdzie zarządzał siecią sklepów odzieżowych oraz restauracji w systemie franchisingu. Posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Uniwersytetu Belford w Colbert (Georgia, USA).

 

Rada Nadzorcza

Agnieszka Mejer – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Powołana w skład Rady Nadzorczej dnia 25 stycznia 2012 roku przez Pana Mirosława Mejera na podstawie § 12 ust. 2 i 5 w zw. z ust. 4 lit. a Statutu Spółki, a na funkcję Przewodniczącej dnia 25 stycznia 2012 roku. Pani Agnieszka Mejer posiada wykształcenie średnie.

Doświadczenie zawodowe i pełnione funkcje:
1989 – nadal     własna działalność gospodarcza polegająca na udzielaniu pożyczek z własnych środków finansowych,
2007 – 2008    Przewodnicząca Rady Nadzorczej Express M Sp. z o.o..

Pani Agnieszka Mejer jest akcjonariuszem Emitenta, posiadającym 6.100.000 akcji, odpowiadających 27,51% udziałowi w kapitale zakładowym i uprawniających do wykonywania 27,51% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Pani Agnieszka Mejer jest małżonką Pana Mirosława Mejera – posiadającego 6.100.000 akcji, odpowiadających 27,51% udziałowi w kapitale zakładowym i uprawniających do wykonywania 27,51% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Pani Agnieszka Mejer nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do IAP S.A.

Karolina Mejer – Członek Rady Nadzorczej

Powołana 25 stycznia 2012 roku przez NWZ Spółki. Absolwentka Akademii Medycznej we Wrocławiu-Wydział Stomatologiczny.
Doświadczenie zawodowe i pełnione funkcje:
2009 – nadal    NZOZ „Maxdent” Zespół Gabinetów Stomatologicznych – Lekarz dentysta.
Pani Karolina Mejer jest córką Pani Agnieszki Mejer i Pana Mirosława Mejera, którzy są akcjonariuszami Emitenta, posiadającymi łącznie 12.200.000 akcji, odpowiadających 55,02% udziałowi w kapitale zakładowym i uprawniających do wykonywania 55,02% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Pani Karolina Mejer nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do IAP S.A.

Bogdan Steiner – Członek Rady Nadzorczej

Powołany 25 stycznia 2012 roku przez NWZ Spółki. Pan Bogdan Steiner posiada wykształcenie średnie.
Doświadczenie zawodowe i pełnione funkcje:
1975 – 1980    pracownik biurowy w przedsiębiorstwie Rieber,
1981 – 1996     handlowiec w przedsiębiorstwie Jensen w Karlsruhe,
1996 – 1997     wspólnik w Steiner & Czurlok Spółka Cywilna,
1998 – nadal    Prezes Zarządu Steiner GmbH.S.A. – Prezes Zarządu.
Pan Bogdan Steiner  nie prowadzi działalności konkurencyjnej w odniesieniu do IAP S.A. Pan Bogdan Steiner jest bratem Pana Mirosława Mejera posiadającego 6.100.000 akcji, odpowiadających 27,51% udziałowi w kapitale zakładowym i uprawniających do wykonywania 27,51% głosów na Walnym Zgromadzeniu.