Strategia

Model biznesowy firmy polega na dotarciu do szerokiego grona odbiorców poprzez umożliwienie im zakupu sztabek i monet za pośrednictwem Internetu. Formuła ta skutecznie wpisuje się w stale rosnący trend zakupów w sieci.

Celem strategicznym IAP jest umocnienie pozycji Grupy jako lidera sprzedaży detalicznej kruszców inwestycyjnych i numizmatów w Polsce oraz stopniowa budowa pozycji na wyselekcjonowanych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. Rozwój Grupy opierać się będzie głównie na wzroście organicznym na bazie posiadanej pozycji rynkowej i konkurencyjności oferowanych produktów przy wykorzystaniu platform internetowych.