Dane rejestrowe

 

Nazwa spółki: Inwestycje Alternatywne Profit S.A.
Siedziba: Warszawa
Adres: 00-684 Warszawa, ul. Wspólna 50 lok.1
 
Kapitał zakładowy: 2.217.771,30 złotych opłacony w całości
Organ rejestrujący: Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 
KRS: 0000306830
NIP: 522-010-10-71
REGON: 012078518
 
Reprezentacja: Prezes Zarządu samodzielnie lub dwaj Członkowie Zarządu działający razem
 
Rachunek bankowy: Bank Zachodni WBK S.A.
Numer dla PLN: 02 1090 2590 0000 0001 2300 7116
Numer dla USD: 63 1090 2590 0000 0001 2300 7279
Numer dla EUR: 49 1090 2590 0000 0001 2300 7337
SWIFT:                WBKPPLPP

 

Dokumenty spółki do pobrania znajdują się TUTAJ