Aktualności

Stanowisko Zarządu IAP SA w sprawie wpisu na listę ostrzeżeń publicznych KNF

W imieniu zarządu Inwestycje Alternatywne Profit SA (dalej: IAP, Spółka), pragnę poinformować, że z ogromnym zaskoczeniem i niedowierzaniem przyjęliśmy decyzję Komisji Nadzoru Finansowego, o  wpisaniu  spółki IAP na listę ostrzeżeń publicznych. Z całą stanowczością oświadczam, że spółka IAP nie prowadzi i nigdy nie prowadziła działalności...
Czytaj dalej

Wykluczenie akcji Spółki z obrotu giełdowego

Informujemy, że w dniu 11.08.2017 r. Spółka otrzymała informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały nr 940/2017 z dnia 11.08.2017 r. w sprawie wykluczenia na rynku New Connect akcji Spółki Inwestycje Alternatywne Profit SA. Uchwała ta została podjęta na wniosek...
Czytaj dalej

Raport bieżący 2/2017 o zwołaniu NWZA

Zarząd Inwestycje Alternatywne Profit Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (NWZA) na dzień 9 marca 2017 roku, na godzinę 11:00 w Kancelarii Notarialnej Marty Pileckiej-Błaszczak, przy Pl. Konstytucji 6 lok. 74 w Warszawie. Treść ogłoszenia, projekty uchwał...
Czytaj dalej

RAPORT BIEŻĄCY 8/2017 Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 9.03.2017

Zarząd Inwestycje Alternatywne Profit Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) na dzień 9 marca 2017 roku, na godzinę 11:00 w Kancelarii Notarialnej Marty Pileckiej-Błaszczak, przy Pl. Konstytucji 6 lok. 74 w Warszawie. Proponowany porządek obrad: 1) Otwarcie Zgromadzenia, 2)...
Czytaj dalej

RAPORT BIEŻĄCY 7/2016

Zarząd Spółki Inwestycje Alternatywne Profit S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o uruchomieniu kolejnego salonu firmowego w stacjonarnej sieci sprzedaży Emitenta. Nowy salon zostal otwarty w centrum handlowym Bonarka City Center w Krakowie. Salon firmowy zastąpił istniejące dotychczas stoisko handlowo-prezentacyjne Emitenta w tej samej lokalizacji....
Czytaj dalej